Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Berga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Berga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1407 22,2% 32,7% 20,8% 24,4% 6,8% 50,7% 49,3% 1,0% 1,4%
Summa 1407 22,2% 32,7% 20,8% 24,4% 6,8% 50,7% 49,3% 1,0% 1,4%

http://www.val.se