Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Mariastaden S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mariastaden S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mariastaden S 1099 13,2% 42,7% 25,9% 18,2% 5,6% 47,3% 52,7% 1,2% 2,8%
Summa 1099 13,2% 42,7% 25,9% 18,2% 5,6% 47,3% 52,7% 1,2% 2,8%

http://www.val.se