Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Mariastaden Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mariastaden Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mariastaden Ö 1557 29,4% 45,9% 14,7% 10,0% 8,8% 49,5% 50,5% 1,0% 0,8%
Summa 1557 29,4% 45,9% 14,7% 10,0% 8,8% 49,5% 50,5% 1,0% 0,8%

http://www.val.se