Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ringstorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ringstorp Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ringstorp Ö 1168 31,7% 28,6% 17,0% 22,7% 8,6% 46,2% 53,8% 0,3% 1,8%
Summa 1168 31,7% 28,6% 17,0% 22,7% 8,6% 46,2% 53,8% 0,3% 1,8%

http://www.val.se