Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Tågaborg C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tågaborg C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tågaborg C 1116 25,9% 32,8% 25,0% 16,3% 7,5% 46,7% 53,3% 0,8% 2,2%
Summa 1116 25,9% 32,8% 25,0% 16,3% 7,5% 46,7% 53,3% 0,8% 2,2%

http://www.val.se