Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Margaretaplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Margaretaplatsen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Margaretaplatsen 1254 14,7% 21,5% 24,8% 39,0% 4,0% 48,9% 51,1% 0,8% 3,3%
Summa 1254 14,7% 21,5% 24,8% 39,0% 4,0% 48,9% 51,1% 0,8% 3,3%

http://www.val.se