Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Furutorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Furutorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Furutorp 1270 32,4% 25,3% 18,3% 24,1% 11,7% 45,7% 54,3% 0,2% 4,3%
Summa 1270 32,4% 25,3% 18,3% 24,1% 11,7% 45,7% 54,3% 0,2% 4,3%

http://www.val.se