Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Stadsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Stadsparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsparken 1220 24,6% 32,2% 20,8% 22,4% 8,2% 50,4% 49,6% 1,6% 4,3%
Summa 1220 24,6% 32,2% 20,8% 22,4% 8,2% 50,4% 49,6% 1,6% 4,3%

http://www.val.se