Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Högaborg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högaborg V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högaborg V 1225 36,8% 29,9% 18,5% 14,8% 13,5% 48,8% 51,2% 0,4% 5,6%
Summa 1225 36,8% 29,9% 18,5% 14,8% 13,5% 48,8% 51,2% 0,4% 5,6%

http://www.val.se