Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Eneborg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Eneborg V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eneborg V 1023 32,0% 36,1% 20,4% 11,5% 6,9% 51,0% 49,0% 0,7% 4,3%
Summa 1023 32,0% 36,1% 20,4% 11,5% 6,9% 51,0% 49,0% 0,7% 4,3%

http://www.val.se