Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Wilson park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Wilson park

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Wilson park 1581 14,4% 28,3% 31,4% 25,9% 5,6% 48,2% 51,8% 0,9% 5,1%
Summa 1581 14,4% 28,3% 31,4% 25,9% 5,6% 48,2% 51,8% 0,9% 5,1%

http://www.val.se