Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Eneborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Eneborg Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eneborg Ö 1388 39,0% 28,5% 16,9% 15,6% 8,7% 49,8% 50,2% 0,4% 6,4%
Summa 1388 39,0% 28,5% 16,9% 15,6% 8,7% 49,8% 50,2% 0,4% 6,4%

http://www.val.se