Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Högaborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högaborg Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högaborg Ö 1338 28,8% 34,3% 19,7% 17,3% 7,8% 50,3% 49,7% 0,8% 4,0%
Summa 1338 28,8% 34,3% 19,7% 17,3% 7,8% 50,3% 49,7% 0,8% 4,0%

http://www.val.se