Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Viskängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Viskängen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Viskängen 1302 22,6% 31,7% 25,7% 20,0% 5,8% 50,6% 49,4% 0,7% 3,1%
Summa 1302 22,6% 31,7% 25,7% 20,0% 5,8% 50,6% 49,4% 0,7% 3,1%

http://www.val.se