Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Närlunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Närlunda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Närlunda 1465 24,0% 28,8% 20,8% 26,3% 8,5% 49,8% 50,2% 0,4% 3,3%
Summa 1465 24,0% 28,8% 20,8% 26,3% 8,5% 49,8% 50,2% 0,4% 3,3%

http://www.val.se