Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Eskilsminne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Eskilsminne

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilsminne 1494 18,5% 35,8% 25,2% 20,4% 8,0% 49,8% 50,2% 0,7% 2,2%
Summa 1494 18,5% 35,8% 25,2% 20,4% 8,0% 49,8% 50,2% 0,7% 2,2%

http://www.val.se