Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ragnvalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ragnvalla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ragnvalla 1189 20,9% 32,2% 24,1% 22,8% 7,1% 49,1% 50,9% 1,0% 1,7%
Summa 1189 20,9% 32,2% 24,1% 22,8% 7,1% 49,1% 50,9% 1,0% 1,7%

http://www.val.se