Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Adolfsberg-Västergård S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Adolfsberg-Västergård S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Adolfsberg-Västergård S 1089 17,4% 28,3% 26,2% 28,2% 5,2% 47,8% 52,2% 0,8% 2,9%
Summa 1089 17,4% 28,3% 26,2% 28,2% 5,2% 47,8% 52,2% 0,8% 2,9%

http://www.val.se