Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Sofieberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Sofieberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofieberg 1137 11,5% 31,3% 29,0% 28,1% 6,4% 49,5% 50,5% 0,9% 2,2%
Summa 1137 11,5% 31,3% 29,0% 28,1% 6,4% 49,5% 50,5% 0,9% 2,2%

http://www.val.se