Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Husensjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Husensjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Husensjö 1385 13,4% 36,2% 31,6% 18,8% 8,7% 49,2% 50,8% 0,6% 3,5%
Summa 1385 13,4% 36,2% 31,6% 18,8% 8,7% 49,2% 50,8% 0,6% 3,5%

http://www.val.se