Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rosengården Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rosengården Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosengården Ö 1533 19,6% 26,1% 21,5% 32,8% 5,0% 47,6% 52,4% 1,0% 2,2%
Summa 1533 19,6% 26,1% 21,5% 32,8% 5,0% 47,6% 52,4% 1,0% 2,2%

http://www.val.se