Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Rosengården C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rosengården C

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosengården C 1509 19,1% 30,8% 24,5% 25,6% 7,3% 46,3% 53,7% 0,7% 3,6%
Summa 1509 19,1% 30,8% 24,5% 25,6% 7,3% 46,3% 53,7% 0,7% 3,6%

http://www.val.se