Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Västergård N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Västergård N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västergård N 955 18,2% 28,7% 23,8% 29,3% 7,9% 46,5% 53,5% 1,3% 3,5%
Summa 955 18,2% 28,7% 23,8% 29,3% 7,9% 46,5% 53,5% 1,3% 3,5%

http://www.val.se