Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Söder

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söder 1518 22,4% 28,8% 20,4% 28,4% 7,0% 49,0% 51,0% 0,9% 4,0%
Summa 1518 22,4% 28,8% 20,4% 28,4% 7,0% 49,0% 51,0% 0,9% 4,0%

http://www.val.se