Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Råå S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Råå S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råå S 1393 9,6% 25,8% 24,3% 40,2% 4,6% 48,0% 52,0% 0,9% 3,2%
Summa 1393 9,6% 25,8% 24,3% 40,2% 4,6% 48,0% 52,0% 0,9% 3,2%

http://www.val.se