Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Råå N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Råå N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råå N 1334 10,2% 21,7% 24,9% 43,2% 3,8% 45,7% 54,3% 0,7% 1,9%
Summa 1334 10,2% 21,7% 24,9% 43,2% 3,8% 45,7% 54,3% 0,7% 1,9%

http://www.val.se