Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Högasten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högasten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högasten 990 18,2% 29,2% 26,0% 26,7% 5,4% 47,3% 52,7% 0,6% 2,3%
Summa 990 18,2% 29,2% 26,0% 26,7% 5,4% 47,3% 52,7% 0,6% 2,3%

http://www.val.se