Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Lussebäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lussebäcken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lussebäcken 1205 18,3% 32,4% 25,6% 23,7% 5,6% 50,3% 49,7% 0,6% 3,7%
Summa 1205 18,3% 32,4% 25,6% 23,7% 5,6% 50,3% 49,7% 0,6% 3,7%

http://www.val.se