Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Planteringen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Planteringen S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Planteringen S 1427 19,9% 34,3% 24,5% 21,3% 8,6% 49,5% 50,5% 0,7% 4,6%
Summa 1427 19,9% 34,3% 24,5% 21,3% 8,6% 49,5% 50,5% 0,7% 4,6%

http://www.val.se