Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Planteringen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Planteringen N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Planteringen N 1193 22,7% 34,4% 23,5% 19,4% 7,6% 50,7% 49,3% 0,3% 3,9%
Summa 1193 22,7% 34,4% 23,5% 19,4% 7,6% 50,7% 49,3% 0,3% 3,9%

http://www.val.se