Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Elineberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Elineberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Elineberg 1340 15,6% 28,0% 20,6% 35,8% 4,2% 45,6% 54,4% 1,0% 2,9%
Summa 1340 15,6% 28,0% 20,6% 35,8% 4,2% 45,6% 54,4% 1,0% 2,9%

http://www.val.se