Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ramlösabrunn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ramlösabrunn

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ramlösabrunn 1327 15,4% 39,3% 23,7% 21,7% 7,3% 47,5% 52,5% 1,1% 2,5%
Summa 1327 15,4% 39,3% 23,7% 21,7% 7,3% 47,5% 52,5% 1,1% 2,5%

http://www.val.se