Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Humlegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Humlegården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Humlegården 1183 14,5% 36,9% 30,8% 17,8% 7,0% 49,5% 50,5% 0,7% 2,6%
Summa 1183 14,5% 36,9% 30,8% 17,8% 7,0% 49,5% 50,5% 0,7% 2,6%

http://www.val.se