Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ättekulla N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ättekulla N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ättekulla N 1407 15,6% 24,8% 21,5% 38,2% 4,3% 47,3% 52,7% 1,4% 2,5%
Summa 1407 15,6% 24,8% 21,5% 38,2% 4,3% 47,3% 52,7% 1,4% 2,5%

http://www.val.se