Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Raus S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Raus S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Raus S 1680 14,3% 35,4% 22,9% 27,3% 5,4% 48,0% 52,0% 1,4% 2,9%
Summa 1680 14,3% 35,4% 22,9% 27,3% 5,4% 48,0% 52,0% 1,4% 2,9%

http://www.val.se