Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ramlösa Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ramlösa Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ramlösa Ö 1242 14,1% 36,5% 29,2% 20,2% 7,6% 49,4% 50,6% 0,6% 2,8%
Summa 1242 14,1% 36,5% 29,2% 20,2% 7,6% 49,4% 50,6% 0,6% 2,8%

http://www.val.se