Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Välinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Välinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Välinge 567 12,5% 31,4% 30,5% 25,6% 6,2% 52,2% 47,8% 0,7% 0,7%
Summa 567 12,5% 31,4% 30,5% 25,6% 6,2% 52,2% 47,8% 0,7% 0,7%

http://www.val.se