Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Kattarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kattarp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kattarp 1088 14,1% 34,0% 30,5% 21,4% 6,2% 50,6% 49,4% 0,5% 1,6%
Summa 1088 14,1% 34,0% 30,5% 21,4% 6,2% 50,6% 49,4% 0,5% 1,6%

http://www.val.se