Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Allerum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Allerum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Allerum 1015 15,4% 37,8% 29,7% 17,1% 8,7% 52,5% 47,5% 0,5% 2,2%
Summa 1015 15,4% 37,8% 29,7% 17,1% 8,7% 52,5% 47,5% 0,5% 2,2%

http://www.val.se