Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Hittarp-Domsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hittarp-Domsten

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hittarp-Domsten 1260 12,9% 21,7% 34,0% 31,3% 7,1% 48,3% 51,7% 1,1% 6,0%
Summa 1260 12,9% 21,7% 34,0% 31,3% 7,1% 48,3% 51,7% 1,1% 6,0%

http://www.val.se