Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Laröd V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Laröd V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Laröd V 1046 12,5% 30,6% 30,0% 26,9% 6,6% 49,9% 50,1% 0,9% 3,9%
Summa 1046 12,5% 30,6% 30,0% 26,9% 6,6% 49,9% 50,1% 0,9% 3,9%

http://www.val.se