Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Laröd Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Laröd Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Laröd Ö 1672 13,7% 42,8% 25,5% 18,1% 6,6% 46,9% 53,1% 1,2% 2,4%
Summa 1672 13,7% 42,8% 25,5% 18,1% 6,6% 46,9% 53,1% 1,2% 2,4%

http://www.val.se