Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Björka-Väla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Björka-Väla

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björka-Väla 1347 19,9% 39,9% 25,4% 14,8% 7,8% 50,0% 50,0% 1,2% 4,2%
Summa 1347 19,9% 39,9% 25,4% 14,8% 7,8% 50,0% 50,0% 1,2% 4,2%

http://www.val.se