Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Påarp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Påarp V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Påarp V 1265 16,8% 37,2% 24,8% 21,1% 9,0% 51,5% 48,5% 0,6% 2,1%
Summa 1265 16,8% 37,2% 24,8% 21,1% 9,0% 51,5% 48,5% 0,6% 2,1%

http://www.val.se