Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Påarp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Påarp Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Påarp Ö 1414 15,3% 32,3% 24,6% 27,7% 6,5% 48,9% 51,1% 0,7% 0,8%
Summa 1414 15,3% 32,3% 24,6% 27,7% 6,5% 48,9% 51,1% 0,7% 0,8%

http://www.val.se