Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Mörarp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mörarp V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mörarp V 954 13,7% 33,5% 30,6% 22,1% 7,0% 51,0% 49,0% 0,7% 1,2%
Summa 954 13,7% 33,5% 30,6% 22,1% 7,0% 51,0% 49,0% 0,7% 1,2%

http://www.val.se