Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Mörarp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mörarp Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mörarp Ö 1037 14,3% 41,3% 21,6% 22,9% 6,0% 50,0% 50,0% 0,7% 1,8%
Summa 1037 14,3% 41,3% 21,6% 22,9% 6,0% 50,0% 50,0% 0,7% 1,8%

http://www.val.se