Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bårslöv Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bårslöv Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bårslöv Ö 831 21,2% 33,9% 21,1% 23,8% 9,5% 51,5% 48,5% 0,4% 1,9%
Summa 831 21,2% 33,9% 21,1% 23,8% 9,5% 51,5% 48,5% 0,4% 1,9%

http://www.val.se