Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Bårslöv V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Bårslöv V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bårslöv V 1084 16,1% 33,0% 24,7% 26,2% 8,2% 51,6% 48,4% 0,6% 1,2%
Summa 1084 16,1% 33,0% 24,7% 26,2% 8,2% 51,6% 48,4% 0,6% 1,2%

http://www.val.se