Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - valdistrikt Ottarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Ottarp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2019-05-27

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ottarp 509 16,7% 32,6% 30,6% 20,0% 6,3% 52,3% 47,7% 1,4% 2,8%
Summa 509 16,7% 32,6% 30,6% 20,0% 6,3% 52,3% 47,7% 1,4% 2,8%

http://www.val.se